• Care sunt barourile arondate la Centrul teritorial Craiova al INPPA?

Barourile arondate la Centrul teritorial Craiova al INPPA sunt Baroul Argeş, Baroul Dolj, Baroul Gorj, Baroul Mehedinţi, Baroul Olt, Baroul Teleorman şi Baroul Vâlcea.

 • Cine este preşedintele Centrul teritorial Craiova al INPPA?

Preşedintele Centrului teritorial Craiova al INPPA este domnul prof.univ.dr. avocat Ion Turculeanu, decanul Baroului Dolj.

 • Cine sunt membrii Consiliului de conducere al Centrului teritorial Craiova?

Consiliul de conducere al Centrului teritorial Craiova al INPPA este format din decanii barourilor arondate, respectiv doamna avocat Monica Livescu, decanul Baroului Vâlcea, domnul avocat Alin Postelnicescu, decanul Baroului Argeş, domnul avocat Ion Turculeanu, decanul Baroului Dolj, domnul avocat Ştefan Moţăţăianu, decanul Baroului Gorj, domnul avocat Pompil Drăghici, decanul Baroului Mehedinţi, domnul avocat Mihăiţă Bubatu, decanul Baroului Olt şi doamna avocat Mariana Tănăsescu, decanul Baroului Teleorman.

 • Câte ore de formare continuă trebuie să fac într-un an?

Avocaţii trebuie să atingă o medie de 20 de ore de formare profesională continuă pe an. În situaţia în care avocatul nu atinge media de 20 de ore, în anul următor, acesta va fi obligat să atingă un număr superior cifrei de 20 de ore, astfel încât, numărul de ore de formare din fiecare an să nu fie mai mic de 10 ore.

 • Care sunt modalităţile prin care pot îndeplini obligaţia de formare continuă?

Conform Hotărârii nr.14 a Congresului avocaţilor din anul 2008, obligaţia participării la formarea continuă este îndeplinită prin:

a) participarea la acţiuni cu caracter juridic sau profesional, organizate de către centrele regionale de formare profesională sau instituţiile universitare;

b) participarea la colocvii sau conferinţe cu caracter juridic şi având legătură cu activitatea profesională a avocaţilor;

c) publicarea de lucrări cu caracter juridic;

d) absolvirea unui curs de master sau de doctorat în cadrul unei instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

 • Ce tipuri de cursuri organizează Centrul teritorial Craiova al INPPA?

Centrul teritorial Craiova al INPPA organizează prin barourile arondate cursuri care abordează subiecte practice, punctuale şi actuale, cursuri în cadrul cărora lectorii realizează o introducere în tematică şi facilitează discuţii împreună cu avocaţii participanţi. Temele care sunt abordate în cadrul cursurilor organizate de centrul teritorial Craiova al INPPA pot fi observate pe calendarul de evenimente publicat pe site-ul www.inppacv.ro .  

 • Unde se organizează cursurile ?

Locul de desfăşurare al fiecărui curs este publicat pe site-ul centrului teritorial.

 • Cum mă pot înscrie la cursuri?

În vederea înscrierii la cursuri, avocaţii interesaţi trebuie să completeze Formularul de înscriere la cursuri. Fiind elaborate în funcţie de baroul care organizează cursul, forumularele reprezintă acele documente tipizate cu care lucrează fiecare barou din cadrul Centrului teritorial Craiova al INPPA. Toate formularele de înscriere la cursuri pot fi observate pe site-ul inppacv.ro la secţiunea avocaţi/formulare utile/INPPACraiova - Formular înscriere cursuri. Formularul de înscriere se depune sau se transmite prin fax la baroul care organizează cursul împreună cu dovada plăţii taxei de participare la curs.

 • Pot participa la cursuri şi avocaţi din alte barouri?

Da. La cursuri pot participa şi participă şi avocaţi din alte barouri. Procedura de înscriere la cursuri a avocaţilor din alte barouri este aceeaşi ca procedura de înscriere a avocaţilor din barourile arondate la Centrul teritorial Craiova al INPPA.

 • Ce se întâmplă dacă nu mă pot prezenta la cursul la care m-am înscris?

În situaţia în care nu vă puteţi prezenta la cursul la care v-aţi înscris, operatorii de la barouri care procesează datele electronice vor observa lipsa semnăturii dumneavoastră pe Fişa de prezenţă la curs, nu vă vor adăuga orele de la cursul respectiv şi vă vor pune la dispoziţie calendarul de cursuri viitoare programate în cadrul centrului în vederea înscrierii la alte cursuri de pregătire profesională continuă.

 • Cum pot anula înscrierea la un curs?

Anularea înscrierii la un curs se poate face atât personal cât şi prin telefon, fax sau e-mail.

 • Cine sunt lectorii ?

Vorbitorii/Formatorii în cadrul programului de formare profesională continuă a avocaţilor sunt atât persoane cu o notorietate profesională în domeniul disciplinei de profil, dar şi alţi jurişti recunoscuţi sau cadre universitare ce îşi desfăşoară activitatea la instituţiile de învăţământ superior cu care baroul are contract de colaborare sau care funcţionează la facultăţile de drept agrementate de U.N.B.R. (a se vedea Decizia 333/07.03.2008 a Consiliului U.N.B.R.).

 • Cum pot să verific la ce cursuri sunt înscris?

Avocaţii pot verifica informaţii despre cursurile de formare continuă la care este înscris dar şi despre activitatea la zi pe care a desfăşurat-o în sensul îndeplinirii obligaţiei de pregătire profesională continuă. Accesul la această facilitate se poate realiza prin secţiunea Avocati/Contul avocatului din cadrul site-ului Centrului teritorial Craiova al INPPA, www.inppacv.ro .

 • Care este taxa de participare la cursuri?

Conform hotărârilor Consiliului de conducere al Centrului teritorial Craiova al INPPA, taxa de participare la cursuri este de 20 lei pentru fiecare oră de curs.

 • Avocaţii stagiari trebuie să plătească taxa de participare?

Avocaţii stagiari participă gratuit la cursurile de formare continuă organizate în cadrul Centrului teritorial Craiova al INPPA.

 • Cum pot contacta Centrul teritorial Craiova al INPPA?

Centrul teritorial Craiova al INPPA

Calea Bucureşti, Bl.17D mezanin

Tel/Fax: 40 351 40.50.70

www.inppacv.ro

laurentiu.vilceanu@rdscv.ro