Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA este constituit în baza Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, modificată şi completata prin Legea nr. 255 din 16 iunie 2004, a prevederilor Statutului profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 45/13 ianuarie 2005 şi legislaţiei în materie.

 

INPPA este persoană juridică română, fără scop lucrativ, cu funcţionare autonomă. INPPA nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi nu este supus procedurilor de autorizare şi acreditare.

 

Cursurile INPPA se adreseaza avocatilor stagiari, aceasta calitate fiind singura conditie pentru a completa o cerere de inscriere. Inscrierea la cursurile INPPA nu este obligatorie.